Burs Verin

Burs Vermek İstiyorum

Desteklerinizle projemizi gönüllü olarak yürüten öğrencilerimizin sayısı artarken Anadolu’da hayatlarına dokunduğumuz çocuklarımızın da sayısı artsın.

Türk Üniversiteli  Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi olarak , kadınların okuryazarlık ve kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde yüz oranına ulaşıldığı; kadınların eşit, aktif ve özgür yurttaşlar olarak toplumun her düzeyinde katılımcı oldukları,  karar mekanizmalarında değişimin öncüsü olabildiği, çağdaş, laik ve demokratik bir toplum düzenine ulaşmalarını hedefliyoruz. Maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilerimize burs desteği sağlıyoruz. Siz de projelerimize destek vererek çağdaş geleceğimize katkıda bulunabilirsiniz.

Bir üniversite öğrencisine 1 aylık destek olabilirsiniz- 800 TL
Bir üniversite öğrencisine 1 yıllık destek olabilirsiniz-12 ay x 800 = 9.600TL
Bir çocuğun 1 aylık giderini karşılayabilirsiniz- 800 TL
Bir çocuğun 1 yıllık giderlerini karşılayabilirsiniz- 12 ay x 800 = 9.600 TL
Çocuklarımız için malzeme desteği ve sponsorluklarda bulunabilirsiniz.

‘Mina Başaran’ bursuna katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Daha detaylı bilgi için tukdistanbul.org adresini ziyaret edebiliriniz.