Mina’nın Çocukları ‘’Gençler Yolda’’ Sergisi Gezisi

Mina’nın Çocukları ‘ ’Gençler Yolda’’ Sergisi Gezisi

Gençler Yolda

 

Küratör Ayça Okay

 

Sınırları olmayan hayal gücü̈ ile dolup taşan bedende heyecan, enerji, umut ve kaygının eş zamanlı dolanım halinde olduğu bir durumdur “genç olmak.” Kendini gerçekleştirme yolculuğunun her bir durağında, ispat etme eyleminin sarsıcı zorlukları ile karşı karşıya kalınır. Doğayı, varoluşu, kendini anlamak ve sorgulamak yolun bir parçasıdır. Kendimiz ile hesaplaşmanın mücadelesini verirken deneme ve yanılmanın, başarı ve başarısızlığın getirdiği tecrübeler, gelecekte üzerimize giyeceğimiz bir zırh gibi bizi güçlendirecektir.

 

Günümüzde yeni açılan sanat alanları, galeriler, müzeler, bağımsız inisiyatifler; sayısı artan eğitim kurumları ve bu kurumlardan mezun olan sanatçıların varlığına rağmen “gençlik” kavramına yeterli alan açılmadığı gözlemlenir. Gençler Yolda seçkisi, hayatın beraberinde getirdiği zor koşullara karşı durarak özgün eylem oluşturma ve disiplinler arası etkileşimi ön plana çıkarma motivasyonuyla ortaya çıkmıştır. Deneysel üretim pratiklerini mercek altına alan ve çoğulcu yaklaşımı benimseyen yapıda kurgulanmış, böylelikle bağımsız sanatçıların kamusal alanda yapıtları aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri hedeflenmiştir. “Gençler Yolda” sergisinde, proje danışmanımız Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’nın önerisiyle 90’lı yıllarda gerçekleşen “Genç Etkinlik” sergileri rehber alınmıştır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de güncel ve genç kavramlara sahip çıkılarak, sivil alanın resmi alana etkileşiminin yarattığı sinerji amaçlanmıştır. Şehrin başlıca hafıza mekanları arasında yer alan AKM, şüphesiz sivil alanın resmi alana olan etkisini en açık haliyle yansıtacak güçtedir.

 

Yolda olmanın verdiği süreklilikle devam etme eğilimindeki 22 sanatçının heykel, enstalasyon, resim, video gibi farklı

medyumlarından yapıtları; güncel üretimin kavram, malzeme ve yöntemine kısa bir bakış atar. Okyanuslardaki doğal dengenin korunmasını sağlayan, neredeyse gerçeğiyle aynı boyutlarda üretilen balina heykeli yapay havuza yerleşir ve parça bütün ilişkisi üzerinden birlik olma mesajı verir. Basamaklara terkedilmiş hissiyatı veren beton çöp torbaları gündelik yaşamdaki artıklaşma fazına dikkat çeker. Yaşam hakkı olan su ve insan ile olan ilişkisi, giderek daralan İstanbul Boğazı’nın yerleştirildiği yapay koridordadır. Tuval üzerine yerleştirilmiş yapay bahçeler, işlevsiz ve deforme edilmiş futbol sahaları, kent yaşamı ve sosyal medyanın getirdiği erozyona referans veren soyut ve somut formlar 21. yüzyıla ait kavramları karşımıza çıkarır.

 

“Gençler Yolda” sergisindeki her bir sanatçı bir diğerinin kavram, yöntem ve yolculuğuna saygıyla küratöryel sürecin parçası

olmuşlardır. Ayrıca büyük bir duyarlılıkla güç birliği içerisinde kendilerine açılan ifade alanına sonsuz katkıda bulunmuşlardır.