Online Coding Egitimi

Çocuklarımıza 21.yüzyılın gereği olarak cihazların anladığı dilden konuşmayı öğretiyoruz.

Bir araya geleceğimiz çocuklarımıza 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden birisi olan teknolojiyi etkin kullanma becerisinin önemli bir parçası olan basit düzeyde kodlamayı öğreterek çocuklarımızın sistematik ve analitik düşünmelerini sağlama, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda onlara destek olmak amacı ile sürece başladık.

Kodlamayı kendi branşlarımıza nasıl uygulayabiliriz, cihazların anladığı dilden konuşmak ne demektir, 21. Yüzyıl becerilerini çocuklarımıza kazandırırken kodlamanın rolü ne olabilir, değişen dünyada her birimiz dönüşüm geçiren mesleklerin içerisindeyken kodlamayı öğrenerek bu yetkinliği mesleklerimize entegre ederek sahip olacağımız kazanımlar neler olabilir gibi sorulara yanıt bulmak üzere bu yola çıktık.

Algoritmanın hem kodlamanın hem de yaşamımızın içerisinde ne kadar yer ettiği, kodlamayı öğrenirken algoritmanın hedefe adım adım ulaşma tekniğinden yararlandığımızı, günlük rutinimizde dahi kodlama eğitimi ile kazanacağımız bu becerinin bize ne denli yarar sağlayacağı ve yaşamımızı kolaylaştıracağını fark ettik. Hedefe adım adım ulaşma becerisi de çocuklarımızda sağlayacağımız gelişimde yararlanacağımız önemli notlardan birisi olarak not düşülmeli.